پروژه‌های ارگ بند سازه

پروژه اجراء ساختمان اداری تجاری

این پروژه اداری تجاری با مالکیت بخش خصوصی در زمینی به وسعت 440 متر مربع بنا گردیده است. پروانه ساخت پروژه در سال 1392 صادر گردیده که در مرحله اول تنها 6 طبقه اجازه ساخت از شهرداری منطقه 7 صادر شد. این ساختمان به لحاظ قرارگیری در یکی از بهترین نقاط اداری تهران ، میبایست به حداکثر بهره وری از زمین و ساخت بنا میرسید. تقریبا پس از یک سال و نیم تلاش و در نتیجه اخذ مجوز ساخت جهت 14 طبقه بنا در قالب 7 طبقه اداری، 1 طبقه تجاری و 6 طبقه پارکینگ، عملیات عمرانی پروژه به شکل رسمی کلید خورد. لازم بذکر است این پروژه تقدیر های ویژه ای در بخش نما دریافت نموده است. تصاویر پروژه در اینجا قابل مشاهده است.