نوسازی و اجراء سیستم اتوماسیون صنعتی SCADA (واحد صنعتی زرین روی، شهرستان زنجان)

سیستم اتوماسیون صنعتی (scada) (کارخانه زرین روی) کارخانه زرین روی یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی روی در کشور می باشد. در این کارخانه مراحل تولید شمش روی از سنگ روی به طور کامل و دقیق صورت می گیرد. ولی با توجه به فرسایش شدید ماشین آلات در محیط با امید بالا و همچنین بروز برخی خطا های انسانی باعث شد تا مدیریت مجموعه تصمیم به نوسازی خط تولید و همچنین اجرای اتوماسیون هوشمند صنعتی در خط تولید بکنند. یکی از مهم ترین و فعال ترین کارخانه های روی کشور هم اکنون در مسیر اتوماسیون کامل خط تولید قرار دارد و جلسات توجیحی در حال انجام می باشد. تصاویر پروژه در اینجا قابل مشاهده می باشد.

Call Now Button02126610012