پروژه‌های ارگ بند سازه

طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی

طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی دکتر زادسرور

کارفرما: دکتر زادسرور

موقعیت: بلوار بهزادی، زعفرانیه