پروژه‌های ارگ بند سازه

روف گاردن خیابان 19 ولنجک

طراحی و اجرای روف گاردن پروژه مسکونی
کارفرما: مهندس خان شیری
موقعیت: تهران، خیابان 19 ولنجک