پروژه‌های ارگ بند سازه

روف گاردن خیابان هدایت

طراحی و اجرای روف گاردن پروژه مسکونی

کارفرما: مهندس اسکندرزاده

موقعیت: تهران، خیابان هدایت (دروس)