پروژه‌های ارگ بند سازه

اجرای نازک کاری

مجتمع مسکونی شهید خرازی واقع در منطقه 22 تهران یکی از بزرگ ترین پروژه های درحال ساخت در پایتخت می باشد که با توجه به ابعاد بسیار بزرگ این مجتمع ، وظیفه اجراء بخش های عمرانی آن به صورت پراکنده به شرکت های ساختمانی و پیمانکاران توانگری محول شده است.

شرکت ساختمانی ارگ بندسازه نیز باتوجه به توان نیروی انسانی، مهندسی و تجهیزکارگاه در فهرست شرکتهای زیر مجموعه جهت انجام نازک کاری داخل 2 بلوک از برجهای پروژه شهید خرازی قرارگرفت وهرکدام ازبرج ها دارای 25 طبقه مسکونی روی زمین و 5 طبقه پارکینگ زیرزمین می باشند.